VCM Nava Mandir Vigraha Sthapana Festival

Nava Mandir Vigraha Sthapana Utsav and Sri Rama Navami celebrations at Vrindavan Chandrodaya Mandir - Mar 30, 2023